Vandrestier i Øster starup sogn

Oversigtskort – klik på kortet og det forstørresTotalkort
Lilla rute – “Svanesøerne” ca. 7 km
Grøn rute – “Banestien” ca. 12,5 km 
Gul rute – “Phønixborg” ca. 4 km 
Blå rute – “Kroruten” ca. 3,5 km 
Rød rute – “Søndermarken” ca. 5 km

Info om ruterne

Lilla rute – Svanesøerne:

lilla-rute-page-001

Fra Øster Starup kirke følges Egelandsvej kort, inden der drejes ind på Varmkærvej. Grusvejen mod Varmkær følger den gamle banelinje mellem Kolding og Egtved. Følg stien til venstre mod Svanesøerne og videre til Fredstedvej. Denne følges mod nord til sognets ældste gård, Ødegård. Det unikke stuehus i bindingsværk er opført i 1550. Fortsæt til Øster Starup Forsamlingshus. Drej til højre, følg markvejen (den tidligere mælkerute) forbi Skovlykke til Fredstedvej. Drej til højre igen og følg Fredstedvej ned til Daugårdsminde. Gå ca. 300 meter syd for Daugårdsminde, drej herefter til højre ad markvejen. Følg markvejen forbi Egelykke. I Varmkær følges igen den gamle banelinje ( læg mærke til den gl. stationsbygning) Følg Varmkærvej tilbage til kirken.

Grøn rute – Banestien:

gron-rute-page-001

Fra Brugsen over Majsvænget bag om Plejecenter Ågården ned til åen. Følg åen indtil Starupvej. Denne krydses og der fortsættes langs åen, fortsæt til Åglimt. Højre om Åglimt, over den lille træbro og videre ud til Ådalsvej. Drej til venstre og ind ad Sønderskovvej, forbi det gamle kanontorv. Kryds Bramdrupvej og følg den gamle jernbanelinje ud til Vandborgvej. Følg Brakkervej gennem Brakker by ( æ barakker). Vi passerer bl. a. Brakkervej 9, hvor der tidligere lå et børnehjem. Vi fortsætter ind i skoven og kommer forbi mindestenen for våbennedkastninger under 2. verdenskrig. Vi når igen jernbanelinjen og følger ruten tilbage til udgangspunktet ved Ågård Brugs.

Gul rute – Phønixborg:

gul-rute-page-001

Fra Brugsen lidt ned gennem byen og ind ad Phønixborgvej. Næsten ude ved Phønixborg ses mod syd aftegninger i landskabet af voldstedet Nygård Slot. Vi går bag om gården og fortsætter gennem skoven ad krogede stier, til vi når det nye boligområde ved Sognefogedvej. Herefter ned gennem byen, hvor vi går forbi Ågård Mølle, derefter Forsamlingshuset, som er et af Danmarks ældste, videre til Børnehaven, der har til huse i byens gamle rytterskole, for at ende ved Brugsen.

Blå rute – Kroruten:

bla-rute-page-001

Fra Brugsen syd ud af Ågård. Ved Ågård Kro mod vest langs Vester Nebel Å til Sletmade Bro. Muligvis stedet, hvor Kongevejen mellem Kolding og Jelling krydsede Åen. Ad Sletmadevej og Højgårdvej tilbage mod Ågård. Ad Kirkebakken forbi Ågård Frimeningshedskirke og Ågård Efterskole, der tidligere har huset høj- og friskole. Ad stien retur forbi Ågård Kro til Brugsen.

Rød rute – Søndermarken:

rod-rute-page-001

Fra Brugsen passeres, på vejen syd ud af byen, det gamle mejeri – senere plastikfabrik – og Ågård Kro. Via Smedebakken følges markvejen (den gamle kirkesti), undervejs krydses Amnitsbølvej. Der fortsættes ad Kirkestien til Berntlund. Højre om denne og følg Søndermarksvej forbi gamle gårde til Øster Starup Skole. Ad Starupvej tilbage mod Ågård, her følges stisystemet langs åen, hvor der tidligere var anlagt friluftsbad og sportsanlæg. Stien går op forbi plejecentret Ågården tilbage til Brugsen.